Kính Chào Quý Khách hàng !

Kem Dâu Đặc Biệt

3 Viên Dâu Đặc Biệt
Special Strawberry Ice Cream