Kính Chào Quý Khách hàng !

Kem Rượu Kahlua

1 Viên Rum nho + Rượu Kahlua
Kahlúa Ice Cream