Kính Chào Quý Khách hàng !

Kem Yaourt Dâu

1 Viên Dâu + Yaourt đá
Strawberry + Yogurt Ice Cream